Zastosowanie

Obornik zawiera odchody, które stanowią doskonałą pożywkę i środowisko dla rozwoju i bytowania bakterii.

Z tego powodu bydło jest nieuchronnie narażone na kontakt z bakteriami chorobotwórczymi powodującymi m.in. brodawczakowate zapalenie skóry.

Kąpiele do racic są efektywną metodą profilaktyki i leczenia bydła. Racice bydła poddawane są temu zabiegowi przechodząc przez płuczkę z roztworem Healthy Hooves, wody i siarczanu miedzi.

Ilość zastosowań produktu oraz stopnia jego rozcieńczenia zależy od wielu czynników, włącznie z pogodą, kondycją bydła, wprowadzeniem nowych osobników do stada itp. Skuteczność leczenia zależy także od budowy i umiejscowienia zbiornika z kąpielą takiego, aby zapewniał właściwe zanurzenie całej racicy.

Najlepszym rozwiązaniem jest stosowanie podwójnej kąpieli płuczącej. Pierwszej/wstępnej zawierającej czystą wodę do obmycia, spłukania zanieczyszczeń znajdujących się na racicach i właściwej zawierającej Healthy Hooves, wodę i siarczan miedzi.

W poniższej tabeli zawarte są poziomy aktywnych jonów miedzi w zależności od ilości dodanego siarczanu miedzi, w przygotowanej kąpieli o pojemności 200 l z dodatkiem 2% Healthy Hooves.

Cu SO4

(ilość dodanej do kąpieli soli)

Całkowita zawartość Cu2+

Dostępne / aktywne jony Cu2+

Nieaktywne Cu2+

(wytrącone)

ppm

ppm

ppm

           1 kg

1,200

1,020

180

           2 kg

3,000

2,550

450

           5 kg

6,000

5,200

900

           9 kg

12,000

10,200

1,800