Healthy Hooves

Healthy Hooves

 

Forma : Ciecz
Gęstość : 1.16
Kolor : Przezroczysty, bezbarwny
Rozpuszczalność : Całkowita w wodzie
pH (koncentrat) : <1.0
pH (roztw. 1%) : 2.0 – 3.0

  • Utrzymuje zdrowe racice u bydła mlecznego
  • Utrzymuje stały poziom aktywności jonów miedzi w kąpielach do pielęgnacji racic
  • Zmniejsza użycie siarczanu miedzi o 50 – 80 %
  • Bezpieczny dla środowiska

Healthy Hooves jest nowatorskim, bezpiecznym ( niskie pH), buforującym produktem, stworzonym aby zmaksymalizować działanie jonów miedzi i skutecznie

dbać o racice bydła, przy jednoczesnej redukcji stosowanego siarczanu miedzi (o 50-80%).

Healthy Hooves stworzono dla stosowania wraz z siarczanem miedzi lub zakwaszonym siarczanem miedzi.

Healthy Hooves zawiera unikalny opatentowany związek chelatowy, który zapewnia
przewidywalne i zrównoważone stężenie jonów wodorowych w szerokim zakresie stężeń w
roztworze wodnym. Dzięki stabilności wiązań chelatujących jony miedzi (II) zapobiega on
wytrącaniu się miedzi z roztworu. Testy wykazały, iż Healthy Hooves zapewnia stałe i efektywne
działanie kąpieli płuczącej dla 500 – 750 sztuk bydła.

Rozległe testy w Stanach Zjednoczonych potwierdziły bezpieczeństwo i wydajność tego unikalnego produktu.

Healthy Hooves jest chroniony prawem patentowym w Stanach Zjednoczonych oraz na
podstawie Układu o Współpracy Patentowej w 81 krajach.